Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
129 /PGDĐT 18/03/2019 Hướng dẫn viết, đánh giá và công nhận sáng kiến
2018 15/05/2018 Bảng điểm Công Đoàn
343 18/10/2017 Công văn,
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
58 12/12/2011 Thông tư,