Hội thi bước nhảy sân trường (2018-2019)

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày hội và hội thi đã thành công tốt đẹp!
Xin chân thành cảm ơn cấp ủy chi bộ, BGH, các tổ chức đoàn thể, BGK, các anh chị phụ trách, tập thể GV trong hội đồng sư phạm nhà trường đã tạo điều kiện giúp đỡ và góp phần tạo nên thành công cho hội thi.
Chúc mừng các chi đội và các em đã hoàn nhiệm vụ!!!
Hẹn các em ở một phong trào lớn gần nhất!!!