Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
49/KH-NBK 28/09/2020 Kế hoạch, Kế hoạch chuyên môn năm học 2020-2021
10/KH-NBK 29/04/2020 Kế hoạch, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020