Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
3280/BGDĐT-GDTrH 27/08/2020 Công văn, Hướng dẫn điều chỉnh nội dung day học cấp THCS, THPT
1189/SGDĐT-GDTrH 17/08/2020 Công văn, Công văn hướng dẫn chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường THCS, THPT,trường phổ thông có nhiều cấp học từ năm học 2020 - 2021
343 18/10/2017 Công văn,
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017