TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NĂM 2021

TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NĂM 2021

Lượt xem:

Trong 2 ngày 26,27.4.2021 các cán bộ công đoàn cở sở trong huyện CưMgar tham gia lớp tập huấn do Liên đoàn lao động tổ chức. Tham gia lớp có 275 cán bộ công đoàn tham gia. Nội dung tập huấn gồm có các chuyên đề sau: Chuyên đề 1: Tiếp thu Nghị quyết TW Đảng lần thứ 13 do đồng chí Phạm Văn Danh, huyện ủy viên, giám... ...
LIÊN ĐỘI THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM

LIÊN ĐỘI THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM

Lượt xem:

Để thiết thực chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021). Ngày 25/6/2021 Liên đội trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Ea Kpam) đã tổ chức thành công Ngày hội “Tiến bước lên Đoàn” và Hội thi “Nghi thức, nghi lễ Đội TNTP Hồ Chí Minh và chỉ huy Đội giỏi cấp Liên đội” năm học 2020-2021. Tham dự Ngày hội Liên... ...