Chuyên đề Giáo dục pháp luật.

Chuyên đề Giáo dục pháp luật.

Lượt xem:

Liên đội Nguyễn Bỉnh Khiêm xin chân thành cảm ơn sự chỉ đạo của BGH, sự hỗ trợ của Đội CSGT huyện Cưmgar, sự quan tâm giúp đỡ của công an xã Ea Kpam đã phối hợp cùng tổ chức thành công chuyên đề Giáo dục pháp luật. ...
Hội thi bước nhảy sân trường (2018-2019)

Hội thi bước nhảy sân trường (2018-2019)

Lượt xem:

Ngày hội và hội thi đã thành công tốt đẹp! Xin chân thành cảm ơn cấp ủy chi bộ, BGH, các tổ chức đoàn thể, BGK, các anh chị phụ trách, tập thể GV trong hội đồng sư phạm nhà trường đã tạo điều kiện giúp đỡ và góp phần tạo nên thành công cho hội thi. Chúc mừng các chi đội và các em đã hoàn nhiệm vụ!!!... ...