Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

  • Điện thoại: 02623700879
  • Email: nguyenbinhkhiemeakpam
  • Địa chỉ: thôn 8, Xã Ea Kpam, Cư M'gar, Đắk Lắk