Chuyên đề Giáo dục pháp luật.

Lượt xem:

Đọc bài viết

Liên đội Nguyễn Bỉnh Khiêm xin chân thành cảm ơn sự chỉ đạo của BGH, sự hỗ trợ của Đội CSGT huyện Cưmgar, sự quan tâm giúp đỡ của công an xã Ea Kpam đã phối hợp cùng tổ chức thành công chuyên đề Giáo dục pháp luật.